Villkor av IC Music And Apparel GmbH, Deutscher Platz 4; D-04103 Leipzig; Germany

§ 1 Applikationsområde

Dessa villkor regulerar det kontraktsenliga samband mellan dig som fysisk person och oss, IC Music And Apparel GmbH och är endast validerbart för affärsrelationer med konsumenter i ändamål enligt civillag §13. Konsumenten enligt denna föreskrift är varje fysisk person som sluter ett lagligt avtal för ett syfte, vilka kan bli tillsatt varken kommersiell eller oberoende professionell. Dessa villkor är giltiga för erbjudanden vid domänen www.impericon.com och våra tryckta kataloger. Vi fullbordar din order baserat på våra villkor, vilka är giltiga under tiden då ordern läggs. Våra villkor är tillgängliga i våra trycka kataloger skickade av oss och är tillgängliga för dig på vår internetsida www.impericon.com.

§ 2 Ingående av avtal

Du kan beställa på internet från oss via vår hemsida, www.impericon.com. De produkter som visas vår onlinebutik eller vår tryckta katalog representerar inte ett förbindande erbjudande för ändamål enligt civillag §145. I vår kundvagn har du möjligheten att inleda orderprocessen genom att använda knappen ”Vidare till Kassan”. Efter att du fyllt i din personliga data kommer du finna en översikt av din order vid det sista steget av orderprocessen. Där kan du ta del av din order igen och ha möjlighet att ändra vid behov. Genom att använda knappen ”Bekräfta Order” lägger du ett bundet anbud beträffande de valda artiklarna. Vi är auktoriserade att acceptera ditt anbud inom 14 dagar genom att skicka en bekräftelse av din order (via mail eller post). Din order är inte ansedd att bli accepterad innan vi har accepterat den genom bekräftelse. Skulle vi inte acceptera ditt anbud inom 14 dagar anses det som att vi har avsagt oss rätten till den. Produkter som inte är listade är inte del av försäljningen.

§ 3 Leverans

Vi levererar varor vi har i lager inom 5 arbetsdagar via DHL till adressen du angivit. Leveranser bortom den tyska federationen och inom Europa, förutsatt att produkten är tillgänglig, kan ta ca. 10-14 arbetsdagar. När leverans till länder bortom Europa sker kan leveranstiden vara beroende av expeditionsformen och mottagarens land. Alla leveranstider eller leveransperioder är icke-bindande, utan baserade på överenskommelse. Den föregående informationen om framtida datum för leverans eller leveransperioder är icke-bindande, om inte den har uttryckligen blivit överenskommen mellan konsumenten och oss. I fall av ett uttryckligen överenskommet datum och om försening i leveransen sker måste konsumenten tillåta oss en förlängning upp till 2 veckor. Om vi är oförmögna att leverera inom den tidsram som angivits er, är ni berättigad att upphäva försäljningsavtalet. Skulle en vara inte vara tillgänglig för leverans inom den givna tidsramen kommer vi så snabbt som möjligt informera er om leveransdatum alternativ att leverans inte kan inträffa.

§ 4 Returinstruktioner

Rätt till retur

Du kan returnera vilken mottagen vara som helst utan ange skäl inom 30 dagar genom att returnera varan. Returperioden startar med kvitto av denna instruktion för rätt till retur, men ej innan kvittot för varor av mottagaren (i fall av återkommande leverans av samma vara inte innan kvitto av den första partiella leveransen) och inte innan att följa vår plikt av information enligt 246, subs. 2 i samband med sec. 1 subs. 1, 2 EGBGB to sec. 312 e, subs. 1, klausul 1 BGB i samband med sec. 246 subs. 3 EGBGB. För att säkerställa iaktagande av deadline, expediering av varorna eller din returförfrågan inom denna period. Returen kommer i fall av vårt misstag vara på vår risk och bekostnad.

Var god och skicka varorna eller din returförfrågan till:

IC Music and Apparel GmbH
Spinnereistr. 7
04179 Leipzig
Germany

Följande varor är exkluderade från rätt till retur:

 1. Varor som tillverkats efter försäljning till kundens specifikation, eller skräddarsytts till särskilt behov, kan ej returneras med tanke på deras utseende och utförande.
 2. CD-skivor, DVD-skivor och mjukvara i ett oförseglat tillstånd
 3. Biljetter eller biljettpaket (t.ex. biljett och t-shirt)
 4. Oförseglade piercingsmycken (pluggar, tunnlar)

Returnkonsekvenser

I fallet av en effektiv retur, kommer mottagen service ömsesidigt garanteras tillbaka och, som fallet kan vara, användande som nyttjas av förmånstagaren (exempelvis, funktionella fördelar) kommer att befrias. I fall av produktförsämring kan en värdeskompensation krävas. Detta tillämpas inte om produktens försämring endast skett under granskning - vilket vanligtvis skulle ske i butiken. Du kan undvika värdeskompensation genom att inte använda produkten som dess ägare och utelämna allt vilket kan påverka dess värde. Plikten av återbetalning ska utföras inom 30 dagar. Perioden startar för köparen efter produkten returneras eller då en returförfrågan skickas, och börjar för IC Music Apparel efter mottagande av givna produkt.Om ett gratis objekt läggs till vid avslutningen av en beställning måste produkten vara oanvänd vid retur. Om detta inte är fallet kommer reapriset på den motsvarande produkten att användas

§ 5 Returer

Var god och returnera dina produkter genom att använda Royal Mail tjänster till:

IC Music and Apparel GmbH
Spinnereistr. 7
04179 Leipzig
Germany

För mer information, vänligen läs vår ”leverans och retursektion” på hemsidan. Vänligen använd, för retursänding av produkterna, det förpackningsmaterial som förseddes av oss, eller förpacka produkterna på sådant sätt att de kommer fram till oss i gott skick. För returer av skor, vänligen använd en annan påse eller kartong och inte endast skokartongen som utsideförpackning eftersom återförsäljning av skor med skadad skokartong inte är möjlig. Vidare ber vi dig att inte ta bort originaletiketter och, av hygieniska skäl, märken på underkläder och tvätt att inte ta bort några skyddande förpackningar. Med icke-iakttagande av dessa efterfrågningar fortsätter din rätt till retur utan begränsning. Var extra uppmärksam till att fylla i din bankinformation fullständigt. Vi hålls ej skyldiga till några finansiella problem på grund av inkorrekta detaljer från dig.

§ 6 Priser

Alla priser visade inkluderar MOMS. Post -och fraktkostnader läggs till enligt listan i sektion. 7.

§ 7 Leveranskostnad

Vi debiterar 59 kr för frakt inom Europeiska Unionen.

§ 8 Betalning

Vi accepterar betalning via banköverföring, PayPal, och betalkort/kreditkort. Om du bor utanför Tyskland kan du endast betala med förbetalning (beroende på möjligheterna i varje land), kreditkort eller PayPal. I Österrike, Schweiz, Belgien eller Storbritannien är direkt ebank också möjligt

 1. Betalning via förbetalning
  Vi skickar dig en bekräftelse av din order via e-mail. Efter vi mottagit betalningen vid vårat bankkonto kommer vi skicka dina varor.
 2. PayPal
  Betalningen sker omedelbart från ditt PayPal-konto till vårat med adressen paypal@impericon.com.
 3. Betalning vid leverans
  Betalning sker i samband med leverans av varor.
 4. Direkt Ebank
  Betalning sker direkt online över ditt internetbankkonto. Efter det att du fyllt i din tillgängesdata samt även den lämpliga TAN.
 5. Credit card
  Vi accepterar VISA, Mastercard och Maestro-kort. Hanteringen av betalningsdetaljerna är kodad och erbjuder dig en säker bearbetning av din data och en snabb och okomplicerad betalning.

§ 9 Vård

Var god och ta del av tvättinstruktionerna, som finns på artiklarna. Vi kompenserar inte skador orsakade av felaktig tvättning.

§ 10 Reservation av ägandeskap

Alla produkter kvarstår som förbehållslös egendom av IC Music And Apparel GmbH till dess att betalning är uppfylld.

§ 11 Tystnadsplikt

Vi håller tystnadsplikten strikt. All information relaterat till ordern så väl som personlig information lagras utav IC Music And Apparel. Sparad information kommer endast bli överförd till ansvarigt expeditionsföretag i syfte av leverans av produkter. All personlig information kommer hållas i förtroende och användas i linje med adaptiva dataskyddslagar. För marknadsföringssyften kan vi upprätthålla datautbyte med andra postorderföretag så väl som tjänstetillhandahållare. Om du inte ber oss att inte genomföra detta, kommer din personliga information bli överförd till dessa företag och tillhandahållare, även de intressen värda att skyddas. Mer information om detta kan du finna i vår Intergritets Policy.

§ 12 Tillämpliga rättigheter

Tyska konsumenträttigheter är giltig för alla dispyter som har sitt ursprung från eller på beräkning av detta arrangemang fram till uteslutning av avköpsrättighet.

§ 13 Avskiljbarhetsklausul

Skulle en reglering av dessa allmäna villkor av affärer bli verkningslösa, kommer effektiviteten av de kvarvarande förordningarna därigenom inte bli berörda.

§ 14 Identitet av kontraktspartner

IC Music and Apparel GmbH
Deutscher Platz 4
04103 Leipzig
Germany
Tel.: +49 341 218 290 20
Fax: +49 341 991 878 29
Administration of business: Fabian Kraffczyk, Martin Böttcher
Register of companies Local Court of Leipzig, register no. HRB 25392
VAT-ID-Nr.: DE267330102
Email: shop.se@impericon.com

Privacy Policy

1. Lyfta och bearbeta http-protokoll data

Genom att besöka vår hemsida och med varje tillrop av en fil lagrar våra servrar protokollinformation (exempelvis typ av webbläsare, datum och tid för tillropet) om dessa processer. Detta är inte personlig data. Det är inte möjligt för oss att tilldela den tillskaffade datan till en specifik person.

All denna information är evaluerad exklusivt för statistiska ändamål. Vi överlämnar inte någon information till tredje part. Länkande av denna data med annan data sker inte genom oss.

2. Använding av personlig data

Personlig data är inhämtad av oss när du gör den tillgänglig för oss med din vetskap och medgivande. I synnerhet används denna personliga data i syfte av annonser / Marknadsföringsundersäkningar så väl som skapande av vår service endast om du har givit oss ditt medgivande.

Du har rättigheten att efterfråga att vi inte använder din personliga data någon gång.

Vi kommer skicka vidare din data till en tredje part utan ditt godkännande om vi är skyldig av lag att göra så.

3. Nyhetsbrev

Personlig data inhämtas av oss endast när du gör den tillgänglig för oss med ditt vetande och medgivande. I synnerhet används denna personliga data i syfte av annonser / marknadsundersökning så väl som att skapa vår service endast om du har givit oss ditt medgivande.

Du har rättigheten att be oss att vi inte använder din personliga data någon gång.

Vi kommer skicka vidare din data till en tredje part utan ditt godkännande om vi är skyldig av lag att göra så.

4. Användande av Cookies

Om du önskar ta emot vårat nyhetsbrev behöver vi utöver din e-mailadress en bekräftelse att du är ägare av den givna e-mailadressen och att du medtycker till mottagande av detta nyhetsbrev. Datan är skapad endast i syfte att skicka dig nyhetsbrevet och att dokumentera vår relevanta berättigande. Skicka vidare denna data till en tredje part uppstår inte. Du kan upphäva din beställning av nyhetsbrevet och förvaring av e-mailadressen när som helst.

5. Vid andra internethemsidor

Skulle vi referera eller länka från vår hemsida till en hemsida av en tredje part kan vi inte ådra garanti eller ansvar för korrekthet eller fullständighet av innehåll eller datasäkerhet av dessa hemsidor. Beroende på det faktum att vi inte har något inflytande av iakttagande av data skyddrättsliga regulationer av tredje part bör du se över dataskyddsförklaringar erbjudna vid varje fall separat.

6. Är din data överförbar till tredje part?

På grund av juridiska riktlinjer är vi skyldiga att överföra din personliga data till tredje part i vissa fall. Detta är i fall misstanke om brott eller missbruk av vår hemsida ges. I andra fal är vi bundna till att överför din data till relevant myndighet.

Frånsett att din data förvaras exklusivt i vår databank och våra säkra servrar finns det undantag. Detta för våra servicepartners vilka behöver sändningsdata för att slutföra ordern eller service, så som German post, UPS eller våra banker. I dessa fall sker överföringen enligt reglementen för den federala dataskyddsakten (BDSG), utsträckningen av den överförda datan är limiterad till nödvändiga minimum.

7. Användande av Google Analytics

Vår hemsida använder Google Analytics, en webbanalysservice från Google Inc ("Google"). Google Analytics använder så kallade Cookies, textfiler vilka är lagrade på din dator and vilket tillåter en analys av din användning användningen av hemsidan. Informationen om din användning av denna hemsida genererad av Cookien (inklusive din IP-adress) är överförd till en server is USA via Google och lagras där. Google kommer använda denna information för att utvärdera din användning av hemsidan för att sätta ihop en rapport för hemsideoperatörerna över hemsideaktiviteterna för att rendera service relaterad till hemsideanvändning och internetanvändning.

Google kommer också överföra denna information till tredje part om de av lag är bundna eller behandlar denna data i räkning av Google. I inget fall kommer Google att associera din IP-adress med annan data av Google Inc. Du kan förhindra installationen av cookies genom att justera inställningarna på din webbläsare; icke desto mindre, vi vill peka ut till dig att du i detta fall inte kan använda alla funktioner på denna hemsida. genom att använda denna hemsida överrensstämmer du med behandlingen av inhämtad data om dig av Google i det tidigare beskrivna tillvägagångssätt och tidigare nämnda syfte.

8. Användande av Google Customer Reviews

I kontext av den valfria Google Customer Review kommer följande data bli överförd till Google: Order ID, Email adress, Land, Leveransdatum, och det kommer endast bli vidarebefodrat till Google om du subskriberar till en Google Customer Review.

Vidare information finns på:
https://support.google.com/faqs/answer/7163734?hl=se
https://www.google.com/policies/privacy/?hl=se

9. Användning av Facebooks Sociala media-Plugins

Vår hemsida använder sociala plugins ("Plugins") av det sociala nätverket facebook.com vilket är fullföljt av Facebook Inc, in 1601 S. California ave, Palo Alto, 94304, USA ("Facebook"). Deras plugin är igenkännbar som en av Facebooks logotyper (white "f" on blue tile or a "thumb high" sign) eller är markerad med den ytterligare "Facebook Social Plugin". Listan och utseendet av Facebooks sociala plugins kan du se här: http://developers.facebook.com/plugins.

Om du använder vår hemsida, vilken innehåller denna typ av plugin, kommer din webbläsare skapa en direktanslutning med Facebooks servrar. innehållet av dessa plugins överförs av Facebook direkt till din webbläsare och är integrerade genom detta till webbsidan. Vi har inget inflytande av utsträckningen av datan, inhämtad av Facebook med hjälp av dessa plugins och informerar dig härav enligt vår kunskapsnivå:
Genom integrationen av plugins tar Facebook emot information vilket du har kallat den passande delen av vår hemsida. Om du är inloggad med Facebook kan Facebook tilldela besöket till ditt Facebook-konto. Om du samverkar med dessa plugins, exempelvis trycker Gilla-knappen eller skriver en kommentar, kommer den passande informationen överföras av din webbläsare direkt till Facebook och lagras där. Om du inte är en medlem av Facebook, möjligheten framgår, icke desto mindre, att Facebook tar upp din IP-adress och av vana lagrar den.

Var god och hämta information om syfte och utsträckning av datainhämtning och den andra bearbetningen av data av Facebook så väl som dina dithörande rättigheter och inställningsmöjligheter för skydd av din privata sfär från dataskyddstipsen gjorda av Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

Om du är en medlem av Facebook och inte vill att Facebook ska samla och länka data om dig med dess lagrade data måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår hemsida.

10. Informationsrättigheter

Du har rättigheten att när som helst få information om den data lagrad om dig som person, inkluderar ursprung och mottagare av din data så väl som syftet av databearbetningen. var god och rikta din förfrågan i skrift till adressen nedan eller skriv ett a-mail till dataprotection@impericon.com.

Denna dataskyddsförklaring är endast giltig för innehål på våra servrar och omfattar inte hemsida länkade på vår hemsida.

11. Om oss

Detta är dataskyddsförklaringen av:

IC Music and Apparel GmbH
Deutscher Platz 4
{{config path="general/imprint/04103 Leipzig"}}
Germany
Phone: +49 341 218 290 20
Fax: +49 341 991 878 29
Web: www.impericon.com/se
Email: shop.se@impericon.com
Tax office: Leipzig
Tax number: 231/111/09834
USt. Id.: DE267330102
Business Manager: Fabian Kraffczyk, Martin Böttcher
Register court: Local Court of Leipzig, register no. HRB 25392

Skulle du ha några frågor gällande vår dataskyddspolicy var god och kontakta oss direkt via brev eller e-mail - dataprotection@impericon.com.

Returadress:
IC Music and Apparel GmbH
Spinnereistr. 7
04179 Leipzig | Germany
Tillhandahållaren av denna telemediaservice är
IC Music and Apparel GmbH
Deutscher Platz 4
04103 Leipzig | Germany
Web: www.impericon.com/se
Vederbörligen respresenterade av deras VDs Fabian Kraffczyk, Martin Böttcher
Registered office: Fabian Kraffczyk, Martin Böttcher
Commercial register: Local Court of Leipzig, register no. HRB 25392
VAT ID: DE267330102
Telephone: +49 341 218 290 20
Telefax: +49 341 991 878 29
E-Mail: shop.se@impericon.com

Ansvariga personer för innehållet:

Impericon: Fabian Kraffczyk, Martin Böttcher
Facebook: Fabian Kraffczyk, Martin Böttcher
Twitter: Fabian Kraffczyk, Martin Böttcher
Tumblr: Fabian Kraffczyk, Martin Böttcher
Instagram: Fabian Kraffczyk, Martin Böttcher
Google+: Fabian Kraffczyk, Martin Böttcher

Dataskyddstjänsteman: Michael Stefan, attorney at law, Unter den Linden 15, 72762 Reutlingen datenschutz@rechtsanwalt-stefan.de

Ansvar för eget innehåll

Vi åtar oss inte någon garanti eller ansvar för fullständighet, redaktionella eller tekniska misstag, utelämnande etc. så väl som korrektheten av informationen vid denna internetservice. Vi är ansvariga för vårat egen innehåll, vilket vi tillhandahåller för användning, i enlighet med allmäna lagar. Länkar till innehåll försedda av andra tillhandahållare har krav att särskiljas från dessa egna innehåll.

Ansvar för innehåll från trejde parts internettjänster

Länkar till innehåll av tredje parts internettjänster ska endast tjäna som information. Ansvaret för detta tredjeparts-innehåll skall endast ligga hos tillhandahållaren av sådant innehåll. Tredje parts internettjänster har blivit kontrollerade innan korresponderande länk sats upp. Vi tar dock inte något ansvar för fullständigheten och korrektheten av informationen från en länk. Innehållet av sådan internetservice kan ändras när som helst utan vårat vetande. Länkar till tredjepartshemsidor antyder inte att vi anammar innehållet bakom länken. Innehåller inrättar inte något ansvar från vår sida för den data och information vilken är försedd. Vi kan inte påverka innehållet bakom länken. Vi är därav inte ansvariga för olagligt, inkorrekt eller ofullständigt innehåll eller för några skador vilka skulle uppstå från användning av innehållet bakom en länk.

Ändring av försedd information

Vi förbehåller oss rätten till ändring, tillägg eller radering av försedd information utan föregående meddelande.

Skyddat innehåll

Denna hemsida innehåller data och information av alla slag vilken är upphovsrätts- och/eller varumärkesskyddad av tjänsteleverantören eller i vissa fall tredje part. Detta speciellt tilläggas till texter, bilder, grafik, ljud, video eller animerade filer, inklusive dess arrangemang på de individuella hemsidorna. Det är därav inte tillåtet att ladda ner, kopiera och distribuera hemsidan som helhet eller delvis . Vad som är tillåtet är kopier för bläddring av teknisk nödvändighet, om inte det tjänar ett ekenomiskt syfte, så väl som permanent kopiering för privat användning. Information som erbjuds nedladdningbar (broschyrer, formulär, reklamblad etc.) kan få sparas och skrivas ut för personligt bruk. Omtryck och utvärdering av pressmeddelanden är tillåtna om källan är angiven. Bortsett från det är all publicering (inklusive onlinepublicering), bearbetning eller kommersiellt bruk av innehållet (även delvis) endast tillåten efter att ha erhållit tillåtelse av oss eller av upphovsman/författare.

Länkning / Framing

Att länka är tillåtet, om korsreferens är det enda syftet. Tjänsteleverantören reserverar sig rätten att återkalla medgivande. framing av denna hemsida är inte tillåtet.

Online Dispute Resolution

Den Europeiska Kommissionen tillhandahåller en plattform för utomrättslig tvistlösning online (OS-Plattform) finns här: http://ec.europa.eu/odr

Övrigt

Användning av internet är på användarens egen risk. Tjänstetillhandahållaren är i synnerhet inte ansvarig för tekniska fel på internet eller tillgången till internet.