search

Imprint

Returadress:

IC Music and Apparel GmbH
Gewerbepark Brünner Str./Bereich A
Brünner Str. 8
04209 Leipzig | Tyskland

Tillhandahållaren av denna telemediaservice är

IC Music and Apparel GmbH
Deutscher Platz 4
04103 Leipzig | Germany
Web: www.impericon.com/se
Vederbörligen respresenterade av deras VDs Fabian Kraffczyk, Martin Böttcher

Registered office: Fabian Kraffczyk, Martin Böttcher
Commercial register: Local Court of Leipzig, register no. HRB 25392
VAT ID: DE267330102
Telephone: +49 341 499 800 38
Telefax: +49 341 991 878 29
E-Mail: [email protected]

Content

Ansvariga personer för innehållet:

Impericon: Fabian Kraffczyk, Martin Böttcher
Facebook: Fabian Kraffczyk, Martin Böttcher
Twitter: Fabian Kraffczyk, Martin Böttcher
Tumblr: Fabian Kraffczyk, Martin Böttcher
Instagram: Fabian Kraffczyk, Martin Böttcher
Google+: Fabian Kraffczyk, Martin Böttcher

Dataskyddstjänsteman: DataCo GmbH, Dachauer Straße 65, DE-80335 München, +49 89 7400 45840, www.dataguard.de

Ansvar för eget innehåll

Vi åtar oss inte någon garanti eller ansvar för fullständighet, redaktionella eller tekniska misstag, utelämnande etc. så väl som korrektheten av informationen vid denna internetservice. Vi är ansvariga för vårat egen innehåll, vilket vi tillhandahåller för användning, i enlighet med allmäna lagar. Länkar till innehåll försedda av andra tillhandahållare har krav att särskiljas från dessa egna innehåll.

Ansvar för innehåll från trejde parts internettjänster

Länkar till innehåll av tredje parts internettjänster ska endast tjäna som information. Ansvaret för detta tredjeparts-innehåll skall endast ligga hos tillhandahållaren av sådant innehåll. Tredje parts internettjänster har blivit kontrollerade innan korresponderande länk sats upp. Vi tar dock inte något ansvar för fullständigheten och korrektheten av informationen från en länk. Innehållet av sådan internetservice kan ändras när som helst utan vårat vetande. Länkar till tredjepartshemsidor antyder inte att vi anammar innehållet bakom länken. Innehåller inrättar inte något ansvar från vår sida för den data och information vilken är försedd. Vi kan inte påverka innehållet bakom länken. Vi är därav inte ansvariga för olagligt, inkorrekt eller ofullständigt innehåll eller för några skador vilka skulle uppstå från användning av innehållet bakom en länk.

Ändring av försedd information

Vi förbehåller oss rätten till ändring, tillägg eller radering av försedd information utan föregående meddelande.

Skyddat innehåll

Denna hemsida innehåller data och information av alla slag vilken är upphovsrätts- och/eller varumärkesskyddad av tjänsteleverantören eller i vissa fall tredje part. Detta speciellt tilläggas till texter, bilder, grafik, ljud, video eller animerade filer, inklusive dess arrangemang på de individuella hemsidorna. Det är därav inte tillåtet att ladda ner, kopiera och distribuera hemsidan som helhet eller delvis . Vad som är tillåtet är kopier för bläddring av teknisk nödvändighet, om inte det tjänar ett ekenomiskt syfte, så väl som permanent kopiering för privat användning. Information som erbjuds nedladdningbar (broschyrer, formulär, reklamblad etc.) kan få sparas och skrivas ut för personligt bruk. Omtryck och utvärdering av pressmeddelanden är tillåtna om källan är angiven. Bortsett från det är all publicering (inklusive onlinepublicering), bearbetning eller kommersiellt bruk av innehållet (även delvis) endast tillåten efter att ha erhållit tillåtelse av oss eller av upphovsman/författare.

Länkning / Framing

Att länka är tillåtet, om korsreferens är det enda syftet. Tjänsteleverantören reserverar sig rätten att återkalla medgivande. framing av denna hemsida är inte tillåtet.

Online Dispute Resolution

Den Europeiska Kommissionen tillhandahåller en plattform för utomrättslig tvistlösning online (OS-Plattform) finns här:http://ec.europa.eu/odr

Övrigt

Användning av internet är på användarens egen risk. Tjänstetillhandahållaren är i synnerhet inte ansvarig för tekniska fel på internet eller tillgången till internet.

Välj ditt land

Betalning och frakt