search

Villkor av IC Music And Apparel GmbH, Deutscher Platz 4; D-04103 Leipzig; Germany

§ 1 Applikationsområde

Dessa villkor regulerar det kontraktsenliga samband mellan dig som fysisk person och oss, IC Music And Apparel GmbH och är endast validerbart för affärsrelationer med konsumenter i ändamål enligt civillag §13. Konsumenten enligt denna föreskrift är varje fysisk person som sluter ett lagligt avtal för ett syfte, vilka kan bli tillsatt varken kommersiell eller oberoende professionell. Dessa villkor är giltiga för erbjudanden vid domänen www.impericon.com och våra tryckta kataloger. Vi fullbordar din order baserat på våra villkor, vilka är giltiga under tiden då ordern läggs. Våra villkor är tillgängliga i våra trycka kataloger skickade av oss och är tillgängliga för dig på vår internetsida www.impericon.com.

§ 2 Ingående av avtal

Du kan beställa på internet från oss via vår hemsida, www.impericon.com. De produkter som visas vår onlinebutik eller vår tryckta katalog representerar inte ett förbindande erbjudande för ändamål enligt civillag §145. I vår kundvagn har du möjligheten att inleda orderprocessen genom att använda knappen ”Vidare till Kassan”. Efter att du fyllt i din personliga data kommer du finna en översikt av din order vid det sista steget av orderprocessen. Där kan du ta del av din order igen och ha möjlighet att ändra vid behov. Genom att använda knappen ”Bekräfta Order” lägger du ett bundet anbud beträffande de valda artiklarna. Vi är auktoriserade att acceptera ditt anbud inom 14 dagar genom att skicka en bekräftelse av din order (via mail eller post). Din order är inte ansedd att bli accepterad innan vi har accepterat den genom bekräftelse. Skulle vi inte acceptera ditt anbud inom 14 dagar anses det som att vi har avsagt oss rätten till den. Produkter som inte är listade är inte del av försäljningen.

§ 3 Leverans

Vi levererar varor vi har i lager inom 5 arbetsdagar via DHL till adressen du angivit. Leveranser bortom den tyska federationen och inom Europa, förutsatt att produkten är tillgänglig, kan ta ca. 10-14 arbetsdagar. När leverans till länder bortom Europa sker kan leveranstiden vara beroende av expeditionsformen och mottagarens land. Alla leveranstider eller leveransperioder är icke-bindande, utan baserade på överenskommelse. Den föregående informationen om framtida datum för leverans eller leveransperioder är icke-bindande, om inte den har uttryckligen blivit överenskommen mellan konsumenten och oss. I fall av ett uttryckligen överenskommet datum och om försening i leveransen sker måste konsumenten tillåta oss en förlängning upp till 2 veckor. Om vi är oförmögna att leverera inom den tidsram som angivits er, är ni berättigad att upphäva försäljningsavtalet. Skulle en vara inte vara tillgänglig för leverans inom den givna tidsramen kommer vi så snabbt som möjligt informera er om leveransdatum alternativ att leverans inte kan inträffa.

§ 4 Returinstruktioner

Rätt till retur

Du kan returnera vilken mottagen vara som helst utan ange skäl inom 30 dagar genom att returnera varan. Returperioden startar med kvitto av denna instruktion för rätt till retur, men ej innan kvittot för varor av mottagaren (i fall av återkommande leverans av samma vara inte innan kvitto av den första partiella leveransen) och inte innan att följa vår plikt av information enligt 246, subs. 2 i samband med sec. 1 subs. 1, 2 EGBGB to sec. 312 e, subs. 1, klausul 1 BGB i samband med sec. 246 subs. 3 EGBGB. För att säkerställa iaktagande av deadline, expediering av varorna eller din returförfrågan inom denna period.

Var god och skicka varorna eller din returförfrågan till:

IC Music and Apparel GmbH
Gewerbepark Brünner Str./Bereich A
Brünner Str. 8
04209 Leipzig | Tyskland

Följande varor är exkluderade från rätt till retur:

 1. Varor som tillverkats efter försäljning till kundens specifikation, eller skräddarsytts till särskilt behov, kan ej returneras med tanke på deras utseende och utförande.
 2. CD-skivor, DVD-skivor och mjukvara i ett oförseglat tillstånd
 3. Biljetter eller biljettpaket (t.ex. biljett och t-shirt)
 4. Oförseglade piercingsmycken (pluggar, tunnlar)

Returnkonsekvenser

I fallet av en effektiv retur, kommer mottagen service ömsesidigt garanteras tillbaka och, som fallet kan vara, användande som nyttjas av förmånstagaren (exempelvis, funktionella fördelar) kommer att befrias. I fall av produktförsämring kan en värdeskompensation krävas. Detta tillämpas inte om produktens försämring endast skett under granskning - vilket vanligtvis skulle ske i butiken. Du kan undvika värdeskompensation genom att inte använda produkten som dess ägare och utelämna allt vilket kan påverka dess värde. Plikten av återbetalning ska utföras inom 30 dagar. Perioden startar för köparen efter produkten returneras eller då en returförfrågan skickas, och börjar för IC Music Apparel efter mottagande av givna produkt.Om ett gratis objekt läggs till vid avslutningen av en beställning måste produkten vara oanvänd vid retur. Om detta inte är fallet kommer reapriset på den motsvarande produkten att användas

§ 5 Returer

Var god och skicka varorna eller din returförfrågan till:

IC Music and Apparel GmbH
Gewerbepark Brünner Str./Bereich A
Brünner Str. 8
04209 Leipzig | Tyskland

För mer information, vänligen läs vår ”leverans och retursektion” på hemsidan. Vänligen använd, för retursänding av produkterna, det förpackningsmaterial som förseddes av oss, eller förpacka produkterna på sådant sätt att de kommer fram till oss i gott skick. För returer av skor, vänligen använd en annan påse eller kartong och inte endast skokartongen som utsideförpackning eftersom återförsäljning av skor med skadad skokartong inte är möjlig. Vidare ber vi dig att inte ta bort originaletiketter och, av hygieniska skäl, märken på underkläder och tvätt att inte ta bort några skyddande förpackningar. Med icke-iakttagande av dessa efterfrågningar fortsätter din rätt till retur utan begränsning. Var extra uppmärksam till att fylla i din bankinformation fullständigt. Vi hålls ej skyldiga till några finansiella problem på grund av inkorrekta detaljer från dig.

§ 6 Priser

Alla priser visade inkluderar MOMS. Post -och fraktkostnader läggs till enligt listan i sektion. 7.

§ 7 Leveranskostnad

För varje leverans inom Sverige är kostnaden 149,00 kr.

§ 8 Betalning

Vi accepterar betalning via banköverföring, PayPal, Amazon Pay och betalkort/kreditkort. Om du bor utanför Tyskland kan du endast betala med förbetalning (beroende på möjligheterna i varje land), kreditkort eller PayPal. I Österrike, Schweiz, Belgien eller Storbritannien är direkt ebank också möjligt

 1. Betalning via förbetalning
  Vi skickar dig en bekräftelse av din order via e-mail. Efter vi mottagit betalningen vid vårat bankkonto kommer vi skicka dina varor.
 2. PayPal
  Betalningen sker omedelbart från ditt PayPal-konto till vårat med adressen [email protected]. Vänligen notera att biljetter inte kan köpas via Paypal.
 3. Betalning vid leverans
  Betalning sker i samband med leverans av varor.
 4. Direkt Ebank
  Betalning sker direkt online över ditt internetbankkonto. Efter det att du fyllt i din tillgängesdata samt även den lämpliga TAN.
 5. Credit card
  Vi accepterar VISA, Mastercard och Maestro-kort. Hanteringen av betalningsdetaljerna är kodad och erbjuder dig en säker bearbetning av din data och en snabb och okomplicerad betalning.
 6. Amazon Pay
  Du kan enkelt logga in genom att använda dina inloggningsuppgifter från Amazon - Efter detta har du möjlighet att välja betalningsmetod.

§ 9 Vård

Var god och ta del av tvättinstruktionerna, som finns på artiklarna. Vi kompenserar inte skador orsakade av felaktig tvättning.

§ 10 Konsertbiljetter

Konsertbiljetter, nedan benämnt som biljetter, säljs endast till slutkunder. Vid köp av biljetter måste du försäkra dig om att detaljer såsom datum, pris, start och venue är korrekt. Ingen garanti är given för korrektheten av evenemangsinformationen förbehållen på IC Music and Apparel GmbH hemsida (www.impericon.com). Oförutsedda omständigheter eller force majeure tillåter inte upprättelse för eventuella skador. Vidare är vi inte tvungna att notifiera dig direkt om förändringar med kort framförhållning (t.ex. en artists sjukdom). Du måste själv vara informerad om detta. Som en regel är reservation av särskilda platser inte möjliga. Vänligen märk att biljetter inte kan beställas via PayPal eller via kontantbetalning vid leverans och är exkluderade från gratis frakt.

Vårt biljettpris inkluderar den gällande momssatsen, även förköps och bokningsavgiften, och kan skilja sig åt från tryckt biljettpris. Tekniska fel och feltryck är förbehållna. Den levererade biljetten handhålls som egendom av IC Music And Apparel GmbH tills dess att alla avgifter har betalats i sin helhet.

Biljetter som har beställts kan inte bli återlämnade/avbeställda eller utbytta. Det enda undantaget är felleveranser, avbokning eller ombokning av konserten. Vidare är alla produkter som erbjuds i kombination med en biljett (t.ex. biljett- T-shirt bundle eller paket) inte möjliga att inte bytas ut eller returneras, med undantag av felleverans eller då de levererade varorna är skadade. I detta fall kommer varan direkt att bytas ut av oss. Om evenemanget är inställt eller framflyttat kan du endast returnera din biljett inom 14 arbetsdagar efter evenemangets ursprungligen annonserade datum, efter detta har du inte längre rätt till en återbetalning. Om biljetten återlämnas på grund utav inställelse eller framflyttat evenemang kommer biljettens pris (tryckt biljettpris) att återbetalas.
Om evenemanget är framflyttat kommer biljetten fortsatt vara giltig. Det finns ingen rättighet att besöka den specifika lokalen (venue). Om datumet är framflyttat kan biljetten returneras.

Ljud, film och videoinspelningar, inkluderat användning för privat bruk är generellt sett förbjudna, beroende på arrangör. Motsvarande bruk kommer åtalas. I fall där bild och/eller ljudupptagning (t.ex. radio och/eller TV-inspelningar) utförs av auktoriserad personal under arrangemanget godkänner du att du kan medverka i bilder och/eller ord och att inspelningen kan bli reproducerad, distribuerad eller publikt reproducerad (i synnerhet avseende sändning) utan någon rätt till ersättning, förutsatt att detta inte motsäger dina legitima intressen. Biljetter kommer endast att köpas för privat syfte. Den kommersiella eller kommersiella handeln av biljetten utan arrangörens samtycke (särskilt vid återförsäljning till tredje part i vinstdrivande syfte eller via auktion på internet) är förbjuden.

§ 11 Reservation av ägandeskap

Alla produkter kvarstår som förbehållslös egendom av IC Music And Apparel GmbH till dess att betalning är uppfylld.

§ 12 Tystnadsplikt

Vi håller tystnadsplikten strikt. All information relaterat till ordern så väl som personlig information lagras utav IC Music And Apparel. Sparad information kommer endast bli överförd till ansvarigt expeditionsföretag i syfte av leverans av produkter. All personlig information kommer hållas i förtroende och användas i linje med adaptiva dataskyddslagar. För marknadsföringssyften kan vi upprätthålla datautbyte med andra postorderföretag så väl som tjänstetillhandahållare. Om du inte ber oss att inte genomföra detta, kommer din personliga information bli överförd till dessa företag och tillhandahållare, även de intressen värda att skyddas. Mer information om detta kan du finna i vår Intergritets Policy.

§ 13 Tillämpliga rättigheter

Tyska konsumenträttigheter är giltig för alla dispyter som har sitt ursprung från eller på beräkning av detta arrangemang fram till uteslutning av avköpsrättighet.

§ 14 Tvistlösning på nätet

Den europeiska kommissionen erbjuder en plattform för den utomrättsliga tvistlösningen online (OS-plattform) tillgänglig på: http://ec.europa.eu/odr

Det är vårat ansvar att lösa tvister som uppkommer från avtalsförrhållanden genom en muntlig överenskommelse. Vi är dock inte skyldiga att delta i en förlikningsprocedur och kan inte erbjuda deltagande i denna procedur.

§ 15 Avskiljbarhetsklausul

Skulle en reglering av dessa allmäna villkor av affärer bli verkningslösa, kommer effektiviteten av de kvarvarande förordningarna därigenom inte bli berörda.

§ 16 Identitet av kontraktspartner

IC Music and Apparel GmbH
Deutscher Platz 4
04103 Leipzig
Germany
Tel.: +49 341 499 800 38
Fax: +49 341 991 878 29
Administration of business: Fabian Kraffczyk, Martin Böttcher
Register of companies Local Court of Leipzig, register no. HRB 25392
VAT-ID-Nr.: DE267330102
Email: [email protected]

Välj ditt land

Betalning och frakt